Company Logo

Зараз на сайті

На сайті 12 гостей та немає учасників

Випадкове зображення

 2.jpg

Статистика відвідувань

mod_jvcountermod_jvcountermod_jvcountermod_jvcountermod_jvcountermod_jvcountermod_jvcounter
82
92
295
618
205884
192.168.0.146

Соціальні мережі

Share

Правила користування бібліотеками

 

ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ БІБЛІОТЕКАМИ КАЗАНКІВСЬКОЇ ЦБС

      1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Правила користування бібліотеками розроблені у відповідності до Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу», «Типових правил користування бібліотеками в Україні», Статутів бібліотек, інших нормативно-правових документів.
1.2. Правила користування бібліотеками регулюють відносини бібліотек з користувачами, визначають їх права і обов’язки.
1.3. Бібліотека у порядку, передбаченому її Статутом, визначає зміст, напрями і конкретні форми своєї діяльності.
         2. ПРАВА КОРИСТУВАЧІВ 
2.1. Кожний громадянин України незалежно від статі, віку, національності, освіти, соціального походження, політичних та релігійних переконань, місця проживання має право на користування бібліотеками.
2.2. Іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах, користуються тими самими правами на бібліотечне обслуговування, що й громадяни України.
2.3. Підприємства, установи, організації мають право на одержання бібліотечних послуг, в т.ч. платних, на договірних засадах.
2.4. Користувачі бібліотеки мають право:
- безоплатно користуватися інформацією про склад бібліотечних фондів через довідково-пошуковий апарат (крім комерційних баз даних);
- безоплатно отримувати консультаційну допомогу в пошуку та виборі джерел інформації;
- безоплатно отримувати в тимчасове користування документи із фондів бібліотеки;
- одержувати документи або їх копії через міжбібліотечний абонемент (далі – МБА);
- одержувати інформацію з інших бібліотек, користуючись каналами зв’язку;
- користуватися іншими видами послуг, у тому числі платними;
- брати участь у роботі бібліотечних рад.
2.5. Користувачі мають право одержати для опрацювання поза бібліотекою не більше 5 документів терміном до 30 днів. Термін користування новими надходженнями, документами підвищеного читацького попиту, періодикою може бути зменшено до 15 днів. Кількість бібліотечних документів, що видаються в читальному залі, не обмежується. Кожна бібліотека самостійно визначає види й типи документів, що видаються лише в читальному залі.
2.6.     Користувачі мають право виносити документи за межі бібліотеки, якщо вони записані у формулярі або іншому обліковому документі.
2.7.     Рідкісні та цінні документи, довідкові видання, а також видання, одержані через МБА, видаються тільки в читальному залі.
2.8.     Надання комп’ютерних та Інтернет-послуг визначається окремими «Правилами».
2.9.     У  разі відсутності в бібліотечному фонді потрібних документів користувач має право отримати їх (або копії) з інших бібліотек через МБА чи внутрішньо системний книгообмін та міжнародний бібліотечний абонемент.
2.10.    Особи, які тимчасово проживають у зоні обслуговування бібліотечного закладу, мають право користуватися тільки його читальними залами.
2.11.    Користувачі мають право на отримання додаткових платних послуг відповідно до «Положення про платні послуги бібліотек Казанківської ЦБС» та прейскуранту цін на них, затверджених директором ЦБС.
2.12.     Окремі категорії користувачів мають право на пільги, які встановлюються бібліотекою.
3. ОБОВ'ЯЗКИ КОРИСТУВАЧІВ
3.1. Для запису до бібліотеки громадяни пред’являють паспорт або документ, що його замінює, ознайомлюються з правилами користування бібліотекою, підписують зобов’язання їх виконувати, надають відомості для заповнення читацького формуляра.
Діти й підлітки до 16 років записуються в бібліотеку на підставі документа, який пред'являють їхні батьки, установи або особи, під наглядом яких перебувають діти.
Про зміни в анкетних даних користувач повинен обов’язково повідомити бібліотеку.
  3.2. Перереєстрація користувачів здійснюється щорічно за наявності паспорта або документа, що його замінює.
3.3. Користуючись документами з бібліотечного фонду, читач повинен дбайливо ставитися до них; при одержанні документів має перевірити їхню кількість та наявність пошкоджень і, в разі виявлення дефектів, попередити про це бібліотекаря, який зобов’язаний зробити на документах відповідну позначку. В іншому разі відповідальність за виявлені в документах дефекти несе користувач.
3.2    Кожний документ, ииданий на абонементі, фіксується в читацькому формулярі і підтверджується підписом користувача.
3.3    Користувач, який втратив або пошкодив документ з фонду бібліотеки, а також одержаний через МБА, внутрішньо системний книгообмін, за домовленістю з бібліотекою-фондоутримувачем повинен замінити його аналогічним чи документом, визнаним рівноцінним, або відшкодувати його ринкову вартість. Розмір відшкодування визначається бібліотекою.
3.4    За втрату або псування документа з фонду бібліотеки неповнолітнім користувачем відповідальність несуть його батьки, навчальний заклад чи установа, під наглядом яких він перебуває.
3.5    Користувач, який порушує правила користування бібліотекою, позбавляється права відвідувати її на термін, що визначається бібліотекою. Матеріали про злісне порушення правил користування бібліотекою можуть бути передані до суду згідно з чинним законодавством України.
3.6    Користувач зобов’язаний не порушувати порядок розстановки видань на полицях відкритого доступу.
3.7    Користувачі мають дотримуватися тиші в бібліотеці. Особи в нетверезому стані й неохайному вигляді до бібліотеки не допускаються. Палити дозволяється тільки в спеціально відведених місцях.
3.8    Документи, одержані з фондів бібліотеки, користувач повинен повертати в установлені терміни. У разі порушення термінів користування документами сплачується пеня за кожний прострочений день. Розмір пені визначається бібліотекою.
3.9    Користувачі несуть відповідальність за несанкціоноване використання створених бібліотекою баз даних, інших об’єктів інтелектуальної власності згідно із законодавством.
 
          4. ОБОВ'ЯЗКИ БІБЛІОТЕК З ОБСЛУГОВУВАННЯ КОРИСТУВАЧІВ
          Бібліотеки зобов’язані:
  - інформувати користувачів про всі види послуг, що їх надає бібліотека,  в т. ч. й платні; створювати  умови для використання бібліотечного фонду, роботи в   бібліотеці, надавати допомогу в доборі  потрібних документів;
 - дбати про культуру обслуговування  користувачів;
 - формувати у користувачів потребу в інформації, користуванні бібліотеками, сприяти підвищенню культури читання;
 - задовольняти потреби в створенні при бібліотеках читацьких об’єднань, клубів за інтересами;
 - систематично здійснювати  контроль за своєчасним поверненням до бібліотеки виданих  користувачам  документів;
 - ураховувати читацькі запити при формуванні інформаційних ресурсів, проведенні масових заходів;
 - не використовувати відомості про користувачів бібліотеки та їх інтереси з будь-якою метою, крім наукової, без їх згоди; створювати бібліотечні ради; звітувати перед користувачами бібліотеки та громадськістю.         

    

Опитування

Як часто Ви відвідуєте бібліотеку?

Раз на рік - 3.7%
Раз на місяц - 11.1%
Раз на тиждень - 33.3%
Кожен день - 29.6%
Жодного разу - 22.2%

Total votes: 27

Відео про бібліотеку
Copyright ® 2012; Vyzer O.M.; E-mail: vyzer62@gmail.com