Company Logo

Зараз на сайті

На сайті 12 гостей та немає учасників

Випадкове зображення

8.jpg

Статистика відвідувань

mod_jvcountermod_jvcountermod_jvcountermod_jvcountermod_jvcountermod_jvcountermod_jvcounter
77
92
290
613
205879
192.168.0.146

Соціальні мережі

Share

Кольори Шевченкової долі

У славі живій Кобзаря

Зайцев П.І. Життя Тараса Шевченка/Вид. підгот., іл упоряд. та прокоментував Ю.Іванченко; передм. В.Шевчука. - К.: Мистецтво, 1994. - 352 с.: іл.

Один з найвидатніших шевченкознавців в своїй книзі підносить значення Шевченка як національного пророка, під впливом ідей якого розвивалася і досі ведеться боротьба за цілковиту незалежність України. Видання доповнене значною кількістю ілюстрацій - архівних матеріалів, фото, репродукцій художніх творів як самого Шевченка, так і його сучасників.

 

Єфремов С.О.Шевченкознавчі студії. - К.: Україна, 2008. - 368 с.

До видання увійшли вперше зібрані разом шевченкознавчі твори видатного історика української літератури, критика, культурно-громадського діяча Сергія Єфремова (1876 - 1939) - як фундаментальні наукові праці, так і оригінальні розвідки, полемічні статті, рецензії на тогочасні публікації, що стосуються життя і творчості Кобзаря.

Цвілюк С.А. Історична мудрість Великого Кобзаря. Історизм і соціально-політичний вимір епічних творів Тараса Шевченка. – Одеса: Маяк. 2008. – 312 с.

У творчому доробку виділяються епічні твори, у яких з надзвичайною силою поетичного осмислення і зображення подано сторінки героїчної й глибоко драматичної минувшини українського народу, його боротьби за національну свободу. Поеми й вірші історичної, історико-революційної та соціально-політичної проблематики це вершинне досягнення геніального поета. Світ козаччини, героїка боротьби проти ворогів України превалює в усій його творчій спадщині.

Вічний як народ: Сторінки до біографії Т.Г.Шевченка. – К.: Либідь, 1998. – 272 с.

В книзі висвітлено сторінки життя та творчості Кобзаря, хрестоматійно відомі теми доповнюють і поглиблюють раніше не опубліковані документи, спогади сучасників Т.Г.Шевченка, а також репродукції з його картин, офортів, автографи тощо.

Єфремов С.О. Шевченкознавчі студії. – К.: Україна, 2008. – 365 с.

До видання ввійшли вперше зібрані разом його шевченкознавчі твори (від 1899 р. до арешту в1929-му) – як фундаментальні наукові праці, так і оригінальні розвідки, полемічні статті, рецензії на тогочасні публікації, що стосуються життя і творчості Кобзаря.

Жур П. В.Труди і дні Кобзаря: Літопис життя і творчості Т. Г. Шевченка / Вст. стаття М. М. Павлюка.— К.: Дніпро, 2003.— с. 520: порт. (Сер. «Бібліотека Шевченківського комітету»).

Літопис життя і творчості Т. Г. Шевченка «Труди і дні Кобзаря» є підсумком багаторічної дослідницько-пошукової роботи відомого літературознавця, лауреата Шевченківської премії Петра Жура. Простежуючи день за днем життєвий і творчий шлях поета й художника, П. Жур на документальній основі встановлює точні дати його перебування в Україні та поза її межами, виникнення кожного віршованого чи маляр-ського твору, повістей і листів, записів у щоденнику та ін. Використані автором архівні матеріали, мемуарні згадки, публікації в тодішній пресі створюють широку панораму діяльності Шевченка та сприйняття його творчості сучасниками.

Іван Франко. Шевченкознавчі студії/У поряд. М. Гнатюк. — Львів: Світ. 2005. - 472 с.

У книзі вперше в Україні зібрано шевченкознавчі студії Івана Франка, які друкувалися від 80-х років XIX ст. до перших десятиліть XX ст. в українських, польських, німецьких та ін. виданнях. Згруповані в одному виданні шевченкознавчі праці І. Франка відображають еволюцію його поглядів, а також дають змогу глибше осягнути ідейно-тематичні та образно-стильові особливості поезії Т. Шевченка, історичне значення художнього досвіду великого поета в українській і світовій літературі.

Іван Огієнко (Митрополит Іларіон) Тарас Шевченко / Упоряд., авт. передмови і коментарів М. С. Тимошик. — К.: Наша культура і наука, 2003. — 432 с, іл.

"Тарас Шевченко" — одна з небагатьох книг Івана Огієнка, яку він писав усе своє життя, але так і не довів свій творчий задум до кінця. Створені в еміграції, сотні рукописних сторінок повернулися на Батьківщину лише тепер — більш ніж через чотири десятиліття після написання і через тридцять літ після смерті автора. Це видання стане своєрідним відкриттям для сучасного шевченкознавства. Зважаючи на новизну, емоційність і доступність викладу, авторські знахідки й відкриття, нинішній український читач мимоволі сприйме цю унікальну книгу не лише розумом, а й душею і серцем. Вона, без перебільшення, писалася кров'ю серця і призначалася Україні.

Забужко О. Шевченків міф України. Спроба філософського аналізу. — 4-е вид. — К.: Факт, 2007. — 148 с. — (Сер. «Висока полиця»).

У чому все-таки причина дотеперішньої загадкової абсолютности постаті Шевченка в українській духовній культурі? На який образ-себе запрограмував він Україну своїм міфом, у культурі Нового Часу типологічно найближчим до дантівського? Які метафізичні смисли земної історії чаяться зашифрованими в Шевченковому тексті, коли підходити до нього з ключем не тільки християнської філософії та європейського романтизму, а й традиційної української демонології? Чи існує в історії «національна» версія християнської есхатології — колективного гріха й колективної покути? На ці та інші питання шукає відповіді Оксана Забужко в своїй книжці, котра стала однією з найголосніших подій сучасної української гуманітаристики.

Шевченкова криниця: Збірник афоризмів із творів Тараса Шевченка. /Вступ. Слово Л.І.Андрієвського. Упоряд. В.Дорошенко, Т.В.Майданович. –К.: Криниця, 2003. – 288 с.

Це збірник найвідоміших, особливо яскравих і змістовних висловів (афоризмів) і ширших уривків із поетичних творів Тараса Шевченка та його прозової спадщини. Ця книга має теоретичне і практичне значення для всіх шанувальників української літератури, які зможуть більш ефективно використати творчі надбання Т.Г.Шевченка в навчання та повсякденній діяльності.

Шевченкова палітра

Тарахан-Береза З.П. Шевченко-художник. - К.: наукова думка,1985. - 185 с.

Монографія присвячена питанням взаємо-зв'язку поетичної і мистецької творчості великого українського поета, художника, мислителя Т. Г. Шевченка. Висвітлюється доля його поетичної та мистецької спадщини, простежується історія їх дослідження. На основі значного фактичного матеріалу аналізуються однойменні поетичні та малярські твори Шевченка, розглядаються поезії з рукописної збірки «Три літа» та офорти з альбому «Живописна Україна». Чимало уваги приділено автопортретам, а також поезіям і малюнкам на біблійну й міфологічну тематику.

Яцюк В.М. Віч-на-віч із Шевченком Іконографія 1838-1861 років. -К.: Балтія Друк, 2004. - 112 с.: іл. - Бібліогр.: с. 109-11

Тарас Шевченко... У кожного він свій. Образ найщирішого лірика і гнівного бунтаря, поета, художника, людини, духовного батька відродженої української нації постає перед внутрішнім зором сучасника завдяки поетичним, прозовим і малярським творам митця, щоденнику й листуванню, спогадам друзів. Однак цей збірний портрет з уяви не був би таким виразним, якби не було змоги окреслити його достеменним зоровим образом, ба, - навіть розмаїттям образів, серед яких і автопортрети художника, і портрети роботи його сучасників, і прижиттєві фотографії Шевченка. Все те - дуже цінне й важливе, бо недаремно ж великі митці твердили, що для них портрет людини є живим відбитком її душі...

Касіян, Василь Ілліч. Пророк : літ.-мистец. книга / [іл. В. І. Касіяна ; літ.-мистец. есе Я. П. Гояна ; ред., підготов. іл. О. Б. Гоян]. - К. : Веселка, 2006. - 430 с. : іл. - (Серія «Бібліотека Шевченківського комітету»).

Сяйливе слово пророк дало назву новій книжці, унікальній в українському книговиданні, національному мистецтві й шевченкознавстві. Уперше в Україні відкривається скарбниця народу - Шевченкіана видатного художника, академіка, першого із митців лауреата Шевченківської премії Василя Касіяна. Щедро ілюстрований літопис життя і геніальної творчості Тараса Шевченка.

Яцюк В. Живопис – моя професія: Шевченкознавчі етюди. –К.: Рад. письменник, 1989. – 302 с.

Книга присвячена малярській спадщині Т.Г.Шевченка. У ній досліджуються особливості творчої праці художника, розповідається про історію створення ним картин та малюнків, уточнюється час і місце їх виконання, по-новому прочитуються деякі сторінки творчої біографії митця.

Антонович Д.В. Шевченко – маляр. – К.: Україна, 2004. – 272 с.

В книзі детально аналізується малярська творчість Тараса Шевченка, стрижнем якої була велика, безмежна, сильніша за все любов художника до України.

Жінок коханих імена

«На тебе дивлюся, на тебе молюсь». /Упоряд. В.А.Оваденко. – К.: Слов’янський град, 2002. – 24 арк.

«Гарні жіночі портрети Шевченка. Видно, цими портретами він захоплювався. Жіночі фігури в ньому легкі, граціозні й виглядають з полотна рел’єфно, ніжно і жваво. Подуви романтизму відбивалися на мрійливій натурі Шевченка. Шевченко в жінках закохувався навіть поза очі – тим-то його жіночі портрети й пройняті таким жаром. Вони писалися наче без старання, ніби жартуючи і вигріваючи великим талантом». Шевченка.

Зоре моя вечірняя… Т.Г.Шевченко й одвічна жіноча таїна /Упоряд. В.А.Оваденко. –К.: Слов’янський град, 2002. – 136 с.

Книга присвячена одній із найбільш складних, відповідальних і делікатних тем Шевченкіани: «Жінки і кохання в житті Т.Г.Шевченка». Видання входить до триптиха про Т.Г.Шевченка і започатковує Шевченкіану «Слов’янського граду».

«І стежечка, де ти ходила»: Науково-популярне та літературно-художнє видання про перше й останнє кохання Тараса Шевченка. /Упоряд. В.А.Оваденко. –К.: Слов’янський град, 2002. – 32 с.

Це схвильована розповідь наших сучасників про життя і творчість, перше й останнє кохання геніального поета, образ жінки – жінки-матері, сестри, дружини, нареченої в літературній і мистецькій спадщині Великого Кобзаря.

Ковтун Ю. Тарасові музи. – К.: Україна, 2003. – 207 с.

У науково-популярній книзі розповідається про жіноцтво, яке оточувало Тараса Шевченка, його сердечні почуття, його музи, що надихали великого поета, художника на створення геніальних поезій і невмирущих полотен, про музу всього його життя, якою була для нього Україна.

Вірші Шевченка

Опитування

Як часто Ви відвідуєте бібліотеку?

Раз на рік - 3.7%
Раз на місяц - 11.1%
Раз на тиждень - 33.3%
Кожен день - 29.6%
Жодного разу - 22.2%

Total votes: 27

Відео про бібліотеку
Copyright ® 2012; Vyzer O.M.; E-mail: vyzer62@gmail.com