Company Logo

slide 1 slide 2 slide 3

Зараз на сайті

На сайті 29 гостей та немає учасників

Випадкове зображення

5.jpg

Статистика відвідувань

mod_jvcountermod_jvcountermod_jvcountermod_jvcountermod_jvcountermod_jvcountermod_jvcounter
8
62
8
111
192665
192.168.0.146

Соціальні мережі

Share

Свобода народу - свобода людини

День Конституції України — державне свято України. Святкується щорічно 28 червня на честь прийняття Конституції України того ж дня 1996 року.

День Конституції України — єдине державне свято, закріплене в самій Конституції:

Стаття 161. День прийняття Конституції України є державним святом — Днем Конституції України.

 Конституція увійшла в суспільне життя як головний оберіг державності і демократії, гарант незалежності і соборності України. Її найвища юридична сила, верховенство права, політична, економічна та ідеологічна багатоманітність — фундаментальні засади, на яких ґрунтується сьогодення і вибудовується майбутнє українського народу.

,/tr>

Ви плануєте подати позов до суду: що потрібно знати?/Автори-упорядники Р.О.Куйбіда, Т.В.Руда. – К., 2011. – 44 с. У брошурі роз'яснюється, як можна врегулювати спір, не звертаючись до суду, описано існуючі способи отримання правової допомоги, приділено увагу правилам поведінки в суді, наведено процедуру оскарження неналежних дій судді чи працівника апарату суду. У пораднику також поміщено корисні посилання на адреси громадських приймалень з надання правової допомоги малозабезпеченим верствам населення, юридичних клінік, правозахисних організацій та центрів з надання правової допомоги.

   Конституція України [Текст] : чинне законодавство станом на 10 жовтня 2011р. : відповідає офіц. текстові. – Харків: ФОП І.І.Стеценко, 2011. – 48 с.

Прийняття конституції закріпило правові основи незалежної України, її суверенітет і територіальну цілісність.

Прийняття конституції було найважливішим кроком у забезпеченні прав людини і громадянина, сприяло подальшому підвищенню міжнародного авторитету України на світовій арені.

  Слюсаренко А.Г., Томенко М.В. Історія української конституції. – К.: Т-во «Знання» України, 1993. – 192 с.

У книзі вперше зібрано та проаналізовано конституційно-державні акти України з найдавніших часів до сьогодення. Переконливо доводиться, що Конституцію Пилипа Орлика (1710 р.), «Начерки Конституції» Георгія Андрузького (1850 р.), Основний закон «Самостійної України» (1905 р.), Конституцію УНР (1918 р.), Конституцію Отто Ейхельмана (1920-21 рр.) та інші єднає ідея державної незалежності України.

Вивчення історії створення та прийняття конституційних документів, а також розв'язання в них проблем форми правління й усторю держави, місця особистості, нації та суспільства в системі етичних цінностей – все це стане в пригоді у сучасних пошуках шляхів розбудови Української демократичної держави.

Паспорт: [Текст]/Ю.Сидоренко, І.Криштопа. – К.: Видавнича група «Наш продукт», 2008. – 124 с.

Книга розповідає про історію обліку населення України та світ, створення паспортної системи, її адаптацію до міжнародних стандартів, технічні характеристики і захисні елементи українського паспорта та про національні традиції, які лягли в основу дизайну документу.

Еволюція влади: Літопис новітньої історії України 1991-2007 рр./Горлов А.Ф. та ін. – К.: ВАТ «Видавництво «Київська правда», 2008. – 552 с.

Книга являє собою збірник публікацій досвідчених журналістів газети Верховної Ради «Голос України». Автори узагальнюють досвід побудови незалежної України в 1991 – 2007 рр. Аналізуються найбільш значущі події, осмислюється становлення, розвиток і взаємодія трьох гілок влади: законодавчої, виконавчої, судової.

Державний гімн України: популярний історичний нарис. – К.: Музична України, 2006. – 56 с.

Гімни належать до найбільших святинь будь-якого народу. Це ті слова, та музика, які змушують кожного з нас підніматися при перших же акордах, з трепетом у душі слухати ту мелодію, яка віднаходить найпотаємніші струни, кличе до високого й світлого. Книга містить не тільки слова і ноти державного гімну України, але й розповідь про творців українського гімну П.Чубинського і М.Вербицького, шлях, пройдений текстом «Ще не вмерла…» від українофільських гуртків до гімну ЗУНР, УНР, і нарешті, незалежної України.

Права, свободи та обов'язки людини

Кодекс законів про працю України: із змінами і доповненнями станом на 2 вересня. – К.: Алерта, 2011. – 88 с.

Регулює трудові відносини всіх працівників, сприяючи зростанню продуктивності праці, поліпшенню якості роботи, підвищенню ефективності суспільного виробництва, піднесенню на цій основі матеріального і культурного рівня життя трудящих, зміцненню трудової дисципліни і поступовому перетворенню праці на благо суспільства в першу життєву потребу кожної працездатної людини.

Збірник законів України про працю/Упоряд. Н.В.Болотіна. – К.: Т-во «Знання», КОО, 2008. – 349 с.

До збірника включено Кодекс законів про працю України та інші основні закони України, які регулюють трудові відносини між працівниками і роботодавцями, а саме Закони про зайнятість населення, про охорону праці, про оплату праці, про відпустки та інші.

Цивільний кодекс України: Офіційне видання: Прийнятий Верхов. Радою України 16 січня 2003 року. – К.: Концерн «Видавничий дім «Ін Юре», 2003. – 432 с.

Основний нормативно-правовий акт цивільного законодавства України, прийнятий Верховною Радою України 16 січня 2003 року.

Цивільний кодекс України є кодифікованим нормативним актом (законом) яким регулюються особисті немайнові та майнові відносини (цивільні відносини), учасниками яких є фізичні та юридичні особи, Держава Україна, територіальні громади, іноземні держави та інші суб'єкти публічного права. За своєю суттю та призначенням Цивільний кодекс є кодексом приватного права, тобто провідним актом у системі законодавства, що регулює відносини у приватній сфері, його положення мають застосовуватися не тільки до традиційних «суто цивільних» відносин, а й до взаємин суб'єктів споріднених відносин.

Науково-практичний коментар до цивільного законодавства України. Договірнізобов'язання. Недоговірні зобов'язання. Спадкове право. – К.: А.С.К. Севастополь, Ін-т юрид.дослідж., 2005. – 928 с.

В книзі вміщено посилання на 297 чинних нормативно-правових актів. Коментар здійснено на підставі судової практики, що складалася як до введення в дію Цивільного кодексу України в 2003 році, так і після цього.

Путівник для учасника цивільного процесу/Автори-упорядники Р.О.Куйбіда, Т.В.Руда. – К., 2011. – 136 с.

У брошурі мовою, зрозумілою для широкого загалу читачів, описано порядок звернення до суду за захистом порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів у цивільних справах. Роз'яснено, з якими судовими витратами особа може мати справу в цивільному процесі, як їх сплачувати та які існують пільги у сплаті, наводяться можливі варіанти розподілу судових витрат за результатами вирішення справи. Надано поради щодо мирного владнання спору. Описано алгоритм, що дає можливість зрозуміти порядок та процедуру виконання або оскарження судового рішення в цивільній справі. У пораднику також поміщено бланки процесуальних документів, що можуть стати у нагоді при зверненні до суду у цивільній справі.

Ви плануєте подати позов до суду: що потрібно знати?/Автори-упорядники Р.О.Куйбіда, Т.В.Руда. – К., 2011. – 44 с.

У брошурі роз'яснюється, як можна врегулювати спір, не звертаючись до суду, описано існуючі способи отримання правової допомоги, приділено увагу правилам поведінки в суді, наведено процедуру оскарження неналежних дій судді чи працівника апарату суду. У пораднику також поміщено корисні посилання на адреси громадських приймалень з надання правової допомоги малозабезпеченим верствам населення, юридичних клінік, правозахисних організацій та центрів з надання правової допомоги.

Органи державної влади України

Олуйко В. М. Парламенське право України: проблеми теорії та практики. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 216 с.

Монографія є науково-популярним виданням, в якому здійснено спробу комплексно підійти до явища парламентаризму. Звідси – визначення нової підгалузі конституційного права – парламентського права України. Видання присвячено діяльності єдиного органу законодавчої влади в Україні – парламенту.

Законодательство Украины о местном самоуправлении: Сборник нормативных актов. – Харьков: Одиссей, 2003. – 448 с.

Збірник призначений для працівників державних органів і органів місцевого самоврядування. Крім Закону про місцеве самоврядування, вміщує законодавчі акти про вибори депутатів місцевих рад, про всеукраїнський та місцевий референдуми, про органи самоорганізації населення та інші.

Ткачук А.Ф. Врегулювання діяльності місцевої ради та її органів: проекти тип. місц. нормати. Актів. – К.: Легальний статус, 2011. – 91 с.

Збірник включає приклади документів із врегулювання діяльності місцевої ради та її органів: проект типового регламенту міської ради, проект типового положення про комісії міської ради, а також рекомендації, як організувати та провести слухання в комісії міської ради.

Ганущак Ю.І. Місцеві бюджети. – К.: Легальний статус, 2011. – 48 с.

В роботі наведено коротку інформацію про принципи формування та використання місцевих бюджетів, роль ради, її органів, депутів у цьому процесі.

Територіальний устрій

Політико-адміністративний атлас України. – К.: ДНВП “Картографія”, 2006. – 120 с.

Атлас укладений і підготовлений до друку державним науково-виробничим підприємством “Картографія”. Включає розділи: “Формування території України”, “Адміністративний устрій України”, “Центри адміністративних одиниць”, “Міста обласного підпорядкування”. Також містить довідкову інформацію щодо площі і населення областей, перелік населених пунктів, покажчик географічних назв.

Регіональний портрет України/За ред.Ю.Тищенко. – К.: УНЦПД, 2003. – 336 с.

Книга представляє собою зведений аналіз досліджень досягнень і проблем по кожній з областей України. Наведено відомості про історію регіону, політичні процеси, оцінка економічного розвитку і перспектив, стан справ у соціально-культурній сфері

Це – Україна. – К.:Комп’ютерні Системи, 1995. – 352 с.: іл.

Видання має на меті презентацію України – молодої європейської держави, яка впродовж віків важким посступом йшла до своєї незалежності, та створення правдивого образу країни з давніми культурними традиціями, спроможної бути потужною завдяки наявним ресурсам і людському потенціалу кожного з регіонів.

Опитування

Як часто Ви відвідуєте бібліотеку?

Раз на рік - 3.7%
Раз на місяц - 11.1%
Раз на тиждень - 33.3%
Кожен день - 29.6%
Жодного разу - 22.2%

Total votes: 27

Відео про бібліотеку
Copyright ® 2012; Vyzer O.M.; E-mail: vyzer62@gmail.com